Helft zzp-ers betaalt geen inkomstenbelasting

0
368
Helft van de zzp-ers betaalt geen inkomstenbelasting

Bijna de helft van het totaal aantal zzp-ers betaalt geen inkomstenbelasting. Payrollbedrijf WePayPeople heeft cijfers opgevraagd bij het CBS en daaruit bleek ook dat steeds meer zzp-ers geen inkomstenbelasting betalen door aftrekposten.

Onder meer door het toepassen van de zelfstandigenaftrek hoeven ze geen inkomstenbelasting te betalen. Ruim 39 procent van de zelfstandigen zonder personeel zat onder de grens voor het afdragen van inkomstenbelasting.

De hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, geeft ook aan dat er een grote groep zzp-ers is die een heel laag inkomen hebben. “ze verdienen hooguit 16.000 euro per jaar en vallen onder de grens waarboven inkomstenbelasting wordt geheven”. Als zzp-ers die belasting wel zouden moeten afdragen dan zou hun inkomen zo laag worden dat ze onder bijstandsniveau terechtkomen en werken helemaal niet meer loont.

De directeur van WePayPeople, Julius Kousbroek, zou graag zien dat ook die groep zelfstandigen gewoon inkomstenbelasting betalen. “Je zou bijna denken dat de afkorting zzp-er staat voor Zelfstandige Zonder Premie”. “Dat 351.100 ondernemende zelfstandigen, als onderdeel van de beroepsbevolking, ondanks de sterk economische groei geen belasting betalen en dus niets bijdragen aan onze maatschappelijke voorzieningen is te gek voor woorden”.

Maar om welke aftrekposten gaat het nu eigenlijk? We zetten ze hier voor je op een rij:

Startersaftrek:
Als beginnend ondernemer is de kans groot dat je best wel wat kosten hebt maar nog niet veel omzet en winst. Daarom mag je de zelfstandigenaftrek verhogen met 2123 euro. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zo mag je van de Belastingdienst in de vijf voorgaande jaren geen ondernemer zijn geweest en je mag in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebben toegepast.

MKB-winstvrijstelling:
Door deze regeling kun je een percentage van de winst aftrekken nadat je de ondernemersaftrek hebt toegepast. Het overgebleven bedrag mag je dan ook nog eens verminderen met 14 procent. Alleen als je verlies maakt is deze regeling nadelig. Ook het verlies moet namelijk worden verminderd met het percentage van deze aftrekpost. Hierdoor kun je minder verlies verrekenen met je inkomen dan in andere gevallen.

Afschrijvingen en andere zakelijke kosten:
Voor je bedrijf heb je bepaalde dingen nodig om mee te kunnen werken. Neem bijvoorbeeld een laptop. Als deze minimaal 450 euro kost en je werkt er langer dan een jaar mee dan mag je deze afschrijven. Normaal gesproken schrijf je boekhoudkundig producten af in 5 jaar, maar starters mogen zelf bepalen hoe en hoe snel ze producten afschrijven. Om je winst te verlagen kun je er dus voor kiezen om sneller af te schrijven en daardoor betaal je minder belasting. Maak je verlies met je onderneming dan mag je het afschrijven ook uitstellen.
investeer je in een jaar tijd meer dan 2300 euro en minder dan 57321 euro in goederen voor je bedrijf dan heb je recht op een aftrek van 28 procent van het investeringsbedrag. Ook andere kosten zoals reiskosten, werkkleding, restaurantbezoeken zijn aftrekbaar.

Heffingskortingen:
Heffingskortingen zijn geen aftrekposten maar zijn directe kortingen op het belastingbedrag dat je moet betalen. Zo bestaat bijvoorbeeld de algemene heffingskorting, hierop heeft iedereen recht tot en met een belastbaar inkomen van 20384 euro. Deze korting is 2477 euro. Daarnaast is er ook de arbeidskorting, een belastingvoordeel voor mensen die in loondienst werken of, zoals zzp-ers, die winst hebben uit een onderneming of resultaat hebben uit overige werkzaamheden. Deze arbeidskorting is inkomensafhankelijk en is maximaal 3999 euro.

Zelfstandigenaftrek:
Van alle aftrekposten is dit de grootste. Als je als ondernemer dit jaar de AOW leeftijd nog niet hebt bereikt en voldoet aan het urencriterium heb je in 2019 recht op een winstvrijstelling van 7280 euro. Dat gehele bedrag mag je van de winst aftrekken om op die manier je belastbaar inkomen te verlagen. Als je winst te laag is om deze aftrek helemaal in te zetten verrekent de Belastingdienst de rest van het bedrag de komende 9 jaar.