GGZ is miljoenen extra kwijt aan beveiliging

0
1116
GGZ medewerkers krijgen vaak te maken met geweld.

GGZ instellingen zijn miljoenen meer kwijt door de inzet van extra beveiliger en de installatie van beveiligingsapparatuur. De Pernassia Groep spant de kroon met 3,5 miljoen euro aan uitgaven voor beveiliging.

Pernassia is de grootste GGZ instelling van het land en besteedde de miljoenen aan beveiligers, beveiligingsapparatuur en extra afdelingspersoneel. Niet omdat er meer geweldsincidenten waren, de incidenten waren ernstiger van aard. De extra uitgaven zorgden er wel voor dat de instelling diep in de rode cijfers terecht kwam.

De zorg in de psychiatrie verandert. Veel bedden in instellingen worden geschrapt en mensen met een psychische aandoening worden vaker in hun eigen omgeving behandeld. Dat heeft ook gevolgen voor de dynamiek op de groep binnen een instelling. Als mensen thuis behandeld worden blijven de zwaardere gevallen binnen de instelling over.

Bij een kleine groep patiĆ«nten zijn de veiligheidsrisico’s toegenomen en is er een verschuiving in de mate van agressie zichtbaar, van schelden tot fysiek geweld tegen personeel. Dergelijke incidenten hebben een enorme invloed op het gevoel van veiligheid dat personeel ervaart.

Pernassia is niet de enige organisatie die te maken heeft gekregen met extra uitgaven voor beveiliging. Ook de Arkin in Amsterdam en GGNet hebben extra investeringen gedaan. GGNet heeft 12 functionarissen opgeleid waar de incidenten kunnen worden gemeld. Ook komt er een kliniek voor beveiligde zorg, voor mensen die een acuut gevaar voor zichzelf zijn of voor anderen. Arkin is begonnen met Hoog Intensieve Beveiligde Zorg. Daarnaast is de instelling begonnen met miljoenen kostende verbouwingen om patiƫnten die agressief zijn in speciale prikkelloze kamers op te kunnen vangen in plaats van separeercellen.

Om hoeveel incidenten het gaat en hoe vaak personeel te maken krijgt met geweld is niet duidelijk. Er is geen centraal registratiesysteem, maar hoogleraar criminologie Joke Harte schat dat ieder jaar tussen de 30 en 40 procent van de ggz-werknemers slachtoffer van geweld wordt.

Wel is duidelijk dat er weinig aangifte wordt gedaan. In de gevallen waarin dat leidt dat zelden tot vervolging. In 10 procent van de gevallen ging het OM over tot vervolging.